Miroslava Mišičková

Feministky hovoria o práci

10,43 €
Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu
Miroslava Mišičková, Małgorzata Maciejewska, Pun Ngai, Martina Sekulová and Kathi Weeks

Akými premenami prechádza práca? Sú premeny práce na Slovensku niečím výnimočné či skôr kopírujú globálne trendy? A aká je práca žien? Kniha prináša texty piatich autoriek, ktoré píšu o tom, čo považujeme za „bežnú“ prácu.

 

Price in ASPEKT: 
10.43 €

Frauhaus

Miroslava Mišičková

 Bauhaus bol v podstate prototypom modernej umeleckej školy. Prepájal výučbu teórie s praxou a náučnými dielňami a cielene búral hranice medzi umením a fabrikou. Ženy boli jeho priamou súčasťou už od založenia v roku 1919, aj keď treba podotknúť, že zo štúdia architektúry – zvrchovanej disciplíny – boli vylúčené.

Z recenzie na knihu Politiky a političky

Politiky a političky sú štyrmi fragmentami nepretržitého procesu, ktorý spája minulú skúsenosť s perspektívou budúceho uvažovania o ženách ako o aktívnych politických subjektoch," píše Miroslava Mišičková v recenzii na knihu Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien.