O herečke, ktorá stratila svoju vlasť

Chorvátska spisovateľka, novinárka a publicistka Slavenka Drakulić píše o problematike balkánskej vojny a nacionalistických tendenciách v štátoch bývalej Juhoslávie. Prečítajte si jej prózu O herečke, ktorá stratila svoju vlasť, v ktorej sa venuje rastúcemu nepriateľstvu medzi Chorvátskom a Srbskom a nenávistným prejavom v spoločnosti.

Próza Slavenky Drakulić bola uverejnená v časopise Aspekt 2-3/1995, ktorý je dostupný v knižnici ASPEKTU.

Ako citovať tento článok:

red. O herečke, ktorá stratila svoju vlasť In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/11/2018. Získané 25/07/2024 - 17:39. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2993