Bezpečná ženská sieť

Vypískajme spolu násilie páchané na ženách

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách aj tento rok upozorní na to, že ženy na Slovensku zažívajú násilie, ktoré sa často deje za zavretými dverami a zostáva skryté. Od 25. novembra do 6. decembra budeme môcť v uliciach siedmich miest vidieť výstavu Umlčané svedkyne a pískaním na píšťalkách vyjadriť odmietavý postoj voči násiliu páchanému na ženách.