ASPEKTovské ňjúvinky 11/2015

25. november – Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, Ratifikácia Istanbulského dohovoru na Slovensku, Násilie páchané na ženách v knihách, Výzva na zlepšenie podmienok pre zástankyne ľudských práv žien, V Modrom salóne tentoraz o autorkách zo Slovenska píšucich, Novinka v knižnej edícii: Minka a Pyžaminka

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

 

+

25. november – Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách 25. november je označený ako Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchané na ženách. Týmto dňom sa začína aj 16-dňová kampaň aktivizmu, ktorá potrvá do 10. decembra.

+

Aj Slovensko môže byť krajinou, ktorá hovorí jasné NIE násiliu páchanému na ženách Cieľom kampane KONAJME, ktorú na Slovensku v roku 2015 realizujú ženské mimovládne organizácie, je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku. Odkaz kampane je výzvou pre všetkých ľudí, organizácie, verejné a štátne inštitúcie na Slovensku, aby robili viac pre ochranu žien zažívajúcich násilie a vyvodzovali zodpovednosť voči mužom, ktorí sa násilne správajú.

+

Ratifikácia Istanbulského dohovoru na Slovensku V máji 2011 Slovenská republika podpísala Istanbulský dohovor, do platnosti zatiaľ nevstúpil. Jeho ratifikáciu v roku 2016 ohrozujú petície zo strany náboženských a ultrakonzervatívnych skupín.

+

Násilie páchané na ženách v knihách Od 25. novembra do 10. decembra začína 16 dní aktivizmu, poskytujúcich príležitosť prehovoriť o násilí páchanom na ženách a dievčatách. Zakúpte si aspektovské knihy, ktoré hovoria o témach súvisiacich s násilím a diskrimináciou.

+

Výzva na zlepšenie podmienok pre zástankyne ľudských práv žien Európsky komisár pre ľudské práva Nils Muižnieks vyzýva členské štáty Rady Európy, aby zlepšili pracovné podmienky aktivistiek a aktivistov zasadzujúcich sa za ľudské práva žien a zabezpečili im ochranu pri práci.

+

V Modrom salóne tentoraz o autorkách zo Slovenska píšucich po maďarsky ASPEKT pozýva na predbežne posledný, decembrový feministický Modrý salón v Slovenskom národnom divadle s názvom: „Druhé pohlavie“ menšinovej literatúry. Zoznámte sa s autorkami zo Slovenska píšucimi po maďarsky v utorok 8. decembra 2015.

+

Novinka v knižnej edícii: Minka a Pyžaminka (2. vydanie) Dobrodružstvá Minky a jej najlepšej priateľky Pyžaminky nájdete v druhom – vynovenom vydaní knižky Jaroslavy Blažkovej pre deti. Nádherné ilustrácie Andreja Augustína umožňujú nazrieť do fantazijného sveta veselých a neobyčajných udalostí.

 

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***

[[wysiwyg_imageupload::]]

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

 

*****