aktuality knižnice

Otváracie hodiny knižnice v novom školskom roku

Knižnica ASPEKTU bude od septembra 2017 otvorená každý štvrtok od 16.30 do 19.00.

Knižnica ASPEKTU bude počas letných prázdnin zatvorená

Knižnica ASPEKTU bude počas letných prázdnin zatvorená. Do 29. júna môžete prísť vrátiť knižky, ktoré ste si od nás požičali.

POZOR! Knižnica počas veľkonočných prázdnin zatvorená!

Knižnica ASPEKTU bude počas veľkonočných prázdnin vo štvrtok 13. 4. zatvorená. Tešíme sa na vás opäť po prázdninách.

O rodovej kultúre a feminizme pred rokom 1989

Do knižnice ASPEKTU pribudla nová publikácia Vyvlastněný hlas, ktorá mapuje premeny rodovej kultúry v českej spoločnosti v rokoch 1948 – 1989. Za knihu ďakujeme jednej z editoriek, sociologičke Hane Havelkovej.

Feminizmy za hranicami západného sveta v knižnici ASPEKTU

Novinárky Lenka Klicperová a Markéta Kutilová ako prvé z Českej republiky navštívili sýrske mesto Kobani, ktoré sa zmieta vo vojnovom konflikte s tzv. Islamským štátom. Stretnutie s kurdskými ženskými bojovými jednotkami spracovali v reportážnej publikácii Islamskému státu na dostřel, ktorú venovalo do knižnice ASPEKTU vydavateľstvo Mladá fronta. Z knižničného fondu pripomíname aj ďalšie publikácie, ktoré mapujú feminizmy za hranicami západného sveta.

Jesenská a Németh v knižnici ASPEKTU

Prezident republiky udelil najvyššie štátne vyznamenanie aj výtvarnej umelkyni Ilone Németh a spisovateľke a prekladateľke Zore Jesenskej. Diela oboch osobností a informácie o nich nájdete v knižnici ASPEKTU.

Knižnica ASPEKTU otvorená raz týždenne

Od nového roka pre vás máme nemilú zmenu: z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku finančných prostriedkov musíme obmedziť fungovanie knižnice ASPEKTU. Odteraz nás môžete navštíviť jedenkrát do týždňa – každý štvrtok od 15.30 do 18.30. 

Knižnica ASPEKTU počas zimných prázdnin zatvorená

Knižnica ASPEKTU bude počas zimných prázdnin zatvorená. POZOR! Posledný raz v tomto roku nás môžete navštíviť v utorok 20. decembra. Tešíme sa na vás opäť v utorok 10. januára 2017.

Ekofeminizmus v knižnici ASPEKTU

Téma ekofeminizmu ako možnej odpovede na negatívny vplyv, ktorý majú patriarchálne kapitalistické mocenské štruktúry na životné prostredie, rezonuje v sociálnych hnutiach už niekoľko desaťročí a je stále aktuálna. Pestrý výber titulov venovaných ekofeminizmu nájdete aj u nás v knižnici ASPEKTU.

Záznamy o tichu v knižnici ASPEKTU

Záznam o tichu je kniha anonymných rozhovorov s neheterosexuálnymi ľuďmi o vzťahoch  intímnych, rodinných aj spoločenských. Publikáciu venovala do knižnice ASPEKTU jej autorka, výtvarníčka Monika Pascoe Mikyšková. Ďakujeme! Čítajte aj ďalšie knihy, ktoré približujú situáciu lesieb, gejov, bisexuálnych, queer či transrodových ľudí.