Prečítali sme, zvíťazili sme

V novej publikácii ASPEKTin - natlačený výber z textov www.aspekt.sk - jar 2013 nájdete aj vyšívané hokejistické heslo z dielne tvorivej dvojice Kundy Crew a prečítať si môžete článok Lenky Krištofovej o Lotosových kvetoch a teplom športe na Slovensku. Čítajte a pozerajte v novej ASPEKTin.

567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kundy Crew

Ako citovať tento článok:

red. Prečítali sme, zvíťazili sme In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/05/2013. Získané 17/09/2019 - 12:17. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/precitali-sme-zvitazili-sme