Slovo a dielo Anny Daučíkovej

Srdečne pozývame na prednášku a výstavu jednej z najvýznamnejších umelkýň zo Slovenska Anny Daučíkovej.

Výstava

KEDY: od 26. januára do 19. februára 2017, každý pondelok až piatok 14.00 – 19.00

KDE: Open Gallery, Baštová 5, Bratislava

V rámci projektu Otázka vôle Anna Daučíková predstaví výstavu 3 práce: video Kissing Hour z roku 1997, v premiére sériu fotografií Personal Effort z rokov 1992 – 2002, a autoportrétny triptych Bez názvu, ktorý postupne vznikal v najpodstatnejších sídlach autorkinho života - Moskve 1988, Bratislave 1998 a Prahe 2017.

Vernisáž výstavy sa bude konať vo štvrtok 26. januára o 19.00 v Open Gallery.

 

Prednáška

KEDY: sobota 28. januára 2017 o 17.00

KDE: a4-priestor pre súčasné umenie, Karpatská 2, Bratislava

Na prednáške sa predstaví Anna Daučíková a skupina Laboria Cuboniks.

Anna Daučíková: umelkyňa, pedagogička (v súčasnosti pôsobí na AVU Praha), feministická a queer aktivistka, spoluzakladateľka ASPEKTU... Ako uvádza kurátor výstavy a série Otázka vôle Boris Ondreička: „Jej dielo je na Slovensku umeleckým predvojom kritiky heteronormatívneho dogmatizmu sociálneho súcna. Prostredníctvom reartikulácie korporality a rodu s jasným vedomím prekérnosti (možno i tyranie) identity (a následne rolí, ktoré hráme na základoch interpretácií daných spoločenských scenárov / výkonu rituálov symbolických ekonómií) sú jej práce výzvami k precíznejším, nestereotypným metódam seba-testovania. Ak Daučíková hovorí o ´sebe´, tak prehodnocuje aj najprimárnejšie vzťahy senzo-motorických telesností vo vzťahu k deskriptívnym či preskriptívnym etickým/kultúrnym (stelesneniam) koordinantám. Pracuje so sférou súkromia až po okraj intimity, ktorú vníma ako prax neizolovanú od verejnej dynamiky — naopak, jej ´osobné´ je výsostne politické v najlepšom feministickom zmysle slova — ako sama hovorí: istú časť svojho ´ja´ nepovažuje za vlastníctvo, ale ho chladnokrvne prepožičiava do služieb aktuálneho diskurzu.“

Laboria Cuboniks: xenofeministická skupina, ktorá sa usiluje o zbúranie konceptu rodu, zničenie „rodiny“ a odstránenie prirodzenosti ako hlavnej ručiteľky nerovných politických pozícií. Názov skupiny je prešmyčkou mena Nicolas Bourbaki, pseudonymu, pod ktorým začiatkom 20. storočia tvorila skupina prevažne francúzskych matematikov, snažiacich sa o afirmáciu abstrakcie, všeobecnosti a rigoróznosti v matematike.

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Slovo a dielo Anny Daučíkovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/01/2017. Získané 16/12/2019 - 06:19. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/slovo-dielo-anny-daucikovej