ASPEKTovské ňjúvinky 7/2015

Slavenka Drakulić: Obžalovaná, Úryvok z knihy Obžalovaná, Program na leto: výstava FEM(INIST) FATALE, Prešporské divadlo: Som najlepšia, ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor, Čo je Istanbulský dohovor?

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Slavenka Drakulić: Obžalovaná Román známej chorvátskej spisovateľky Slavenky Drakulić je sondou do problematiky násilia. Skutočnosť, že rozprávačkou i hlavnou postavou je žena, ktorá zabila svoju matku, vieme od začiatku príbehu. Matkovražda zostáva pre vonkajší svet nevysvetlenou a nevysvetliteľnou. Vo vnútornom monológu však hlavná postava svoj čin objasňuje a berie zaň zodpovednosť. Zároveň poukazuje na zodpovednosť tých, ktorí spravodlivosti v súdnej sieni unikli. Autorka cez krutý osud ženy – vrahyne zobrazuje a analyzuje kruh násilia, ktorý práve ona tragicky uzatvára, aby už nemohol pokračovať. Preložila Alica Kulihová.

+

Úryvok z knihy Obžalovaná „Mama sa pravdepodobne prezradila nejakým gestom alebo úsmevom. Bolo vidno, že má dobrú náladu, časom som pochopila, že je to podozrivé. Ako bolo na prechádzke, stretli ste niekoho známeho? Vypytovala sa ma stará mama. Chrúmala som keks a ako mucha, ktorá sa chytila na lep, som jej vyrozprávala, že sme boli v starom byte navštíviť ocka.“ Prečítajte si úryvok z nového titulu Knižnej edície ASPEKT.

+

Program na leto: výstava FEM(INIST) FATALE Celé leto môžete v priestoroch Kunsthalle LAB v Bratislave vidieť prvú kolektívnu feministickú výstavu na Slovensku. Maľby, grafiky, inštalácie a videá desiatich autorských osobností sa venujú rozličným feministickým a feministicky reflektovaným témam: podobám hrdinstva, ideálu krásy, rodovým rolám a očakávaniam, kánonu výtvarného umenia či neheterosexuálnym identitám.

+

Prešporské divadlo: Som najlepšia Pozývame na inscenáciu, ktorá sa venuje problematike násilia páchaného na ženách. Predstavuje pôsobivý intímny príbeh matky (Judita Hansman) a dcéry (Elena Kolek-Spaskov), ktoré k sebe po rokoch odcudzenia hľadajú cestu. Divadelné predstavenie je súčasťou sprievodného programu k výstave FEM(INIST) FATALE. Štvrtok 13. augusta 2015 o 17.00 v Kunsthalle KLUB v Bratislave.

+

ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor Ešte do konca júla môžete svojím podpisom prispieť k riešeniu problému násilia páchaného na ženách. Pridajte sa k otvorenej výzve na podporu tzv. Istanbulského dohovoru – dohovoru Rady Európy, ktorého cieľom je skoncovať s rodovo podmieneným násilím.

+

Čo je Istanbulský dohovor? Vyberáme článok Adriany Mesochoritisovej: „Základným cieľom Istanbulského dohovoru je vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia s dôrazom na jasné prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách.“

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639, aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***

 

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.