Časopis Aspekt

Zakúpiť si môžete tieto čísla časopisu ASPEKT:
2 / 1998 Priestory žien
1 / 1999 Násilie II
2 / 1999 Osobné je politické
1 / 2000 Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi
2 / 00 - 1 / 01 Patriarchát
2 / 2001 D(r)ámy
1 / 2002 Telo sa stalo slovom
1 / 2003-2004 Príbehy žien


Ostatné čísla nájdete v knižnici Aspektu.


Vybrané články si môžete prečítať na podstránke Aspekt má 10+.


V rokoch 1993 až 2004 vyšlo 21 monotematicky zameraných čísel feministického kultúrneho časopisu ASPEKT (vo formáte A4, s rozsahom od 92 do 334 strán). Na takmer 5 tisíc časopiseckých stranách otváral pre slovenský a český spoločenský diskurz témy, ktoré sa inde nereflektovali - uverejňoval preklady najzásadnejších textov feministického hnutia a ženských a rodových štúdií, inicioval napísanie mnohých pôvodných štúdií uplatňujúcich feministické hľadisko, predstavoval tvorbu zaujímavých umelkýň. Obrazne aj doslovne budoval slovník rodiacich sa a sebauvedomujúcich sa feministiek a feminizmov.
Antologický charakter dáva časopisu ASPEKT aktualitu študijného materiálu.
ASPEKT zmenil v roku 2004 (nielen) svoju papierovú podobu a jeho pokračovateľka na internete si k názvu ASPEKT pridala jednoducho "in".

Zodpovedné redaktorky: Jana Cviková, Jana Juráňová.
Redaktorky: Anna Daučíková (1993-1994,1997; zodpovedná redaktorka čísla 1/1996), Eva Jenčíková (1993-1994), Mira Schrimpelová (1997), Mária Štefánková (1993), Juliana Szolnokiová.
Jazyková redaktorka: Juliana Szolnokiová (1995-2004).
Jazyková úprava českých textov: Petra Darovcová (2004), Kateřina Lišková (1999-2004), Jana Zoubková (1995-1997).
Grafická úprava: Jana Sapáková (1994-2004).
Obálky: Anna Daučíková (1994), Vladimír Formánek (1994), Jana Sapáková (1995-2004).
Výtvarná redaktorka: Anna Daučíková (1995-1997).
Na príprave časopisu spolupracovali: Marta Botíková, Annarosa Butarelli, Adam Bžoch, Jana Bžochová-Wild, Naďa Čepanová, Hana Fábry, Etela Farkašová, Marta Frišová, Anna Grusková, Eva Havrilová, Jana Hradilková, Tibor Hrozáni, Zuzana Kiczková, Eva Kovačevičová-Fudala, Dagmar Košťálová, Nele Krampen, Lena Laps, Pantha Lone, Muda Mathis, Viera Mažárová, Marcela Mikulová, Monika Mitášová, Jelena Paštéková, Simona Piatti, Zora Prušková, Eva Riečanská, Eva Sopková, Mariana Szapuová, Lýdia Švarcová, Natália Talová, Zuzana Tatárová, Mirek Vodrážka.
Časopis vychádzal vďaka finančnej podpore nadácií Frauen-Anstiftung a Heinrich Böll Stiftung. Na výtvarnú prílohu časopisu finančne prispievala nadácia Pro Helvetia.


Cena 28 - 190 Sk.


Redakčný matronát: Irena Brežná (Švajčiarsko), Heidi Burmeister (Nemecko), Konstanze Fliedl (Rakúsko), Hana Havelková (Česká republika), Bożena Chołuj (Poľsko), Ľubica Jolly (Francúzsko), Zuzana Kiczková (Slovensko), Saša Lienau (Česká republika), Elżbieta Matynia (USA), Libuše Moníková (Nemecko), Angela Repka (Nemecko), Susanna Roth (Švajčiarsko), Ruth Rosen (USA), Ann Snitow (USA), Jiřina Šiklová (Česká republika), Alena Wagnerová (Nemecko), Sławomira Walczewska (Poľsko), Naomi Woronow (USA), Kateřina Zoufalová (Taliansko).
 

Vyšli tieto čísla:
1 / 1993 Mýtus krásy
1 / 1994 Materstvo
2 / 1994 Feminizmy
3 / 1994 Bosorky
1 / 1995 Písanie žien
2 - 3 / 1995 Ženy a moc
1 / 1996 Lesbická existencia
2 / 1996 Strachy a bariéry
1 / 1997 Ľudské práva
2 / 1997 Ženské telo I
3 / 1997 Ženské telo II
1 / 1998 Myslenie žien
2 / 1998 Priestory žien

3 / 1998 Násilie I
2 / 1999 Osobné je politické
1 / 2000 Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi
2 / 00 - 1 / 01 Patriarchát
2 / 2001 D(r)ámy
1 / 2002 Telo sa stalo slovom
1 / 2003-2004 Príbehy žien