Správy nové

Jana Juráňová, všetko naj!

aspekťáčky

Spisovateľka, prekladateľka a naša skvelá kolegyňa a kamarátka Jana Juráňová oslavuje 60. narodeniny. Blaho želáme len to najblaženejšie, pero najoperenejšie a tešíme sa na ďalšie písačky a čítačky. Oslavujeme, samozrejme, tou najvyberanejšou literatúrou. Ako inak non-stop a on-line :) Presvedčte sa na vlastné oči na: www.janajuranova.sk

„V starobe človek potrebuje optimizmus, ak ju má prežiť.“ Za Jarkou Blažkovou

aspekťáčky

V pondelok 20. februára 2017 odišla naša kamarátka a kolegyňa Jaroslava Blažková. Pripomeňme si skvelú spisovateľku, ktorej nástrojom prežitia bol optimizmus.

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

red.

Aj v roku 2017 budeme prevádzkovať feministickú knižnicu, informovať o aktuálnom dianí v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, vydávať knihy, organizovať podujatia. Aj vďaka vašim 2%. Ďakujeme!

Výzva na ratifikáciu Istanbulského dohovoru

red.

Účastníčky a účastníci celoslovenskej konferencie „Míľniky na ceste k ochrane a posilneniu žien – výzvy po 20 rokoch“ a ďalšia odborná verejnosť vyzývajú vládu SR a jej zodpovedné orgány, aby ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. 

Blahoželáme Ilone Németh k vyznamenaniu

red.

Uznávaná výtvarná umelkyňa a profesorka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Ilona Németh prevzala v pondelok 9. januára 2017 z rúk prezidenta republiky štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia. Blahoželáme a pripájame pár historických aj aktuálnych odkazov.

Držiteľkami najvyšších štátnych vyznamenaní sú aj Zita Furková, Zora Jesenská, Ilona Németh a Daniela Šilanová

red.

V pondelok 9. januára odovzdal prezident republiky najvyššie štátne vyznamenania za prínos k demokratickej spoločnosti, kultúre, dodržiavaniu ľudských práv, uchovávaniu pamäti.

Súťažili, vyhrali, môžu čítať

red.

Poznáme mená výherkýň vianočnej súťaže s Knižnou edíciou ASPEKT.

Odišla Katarína Feťková

red.

Vo veku 63 rokov nás 5. decembra 2016 opustila Katarína Feťková. Donedávna pôsobila na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dlhé roky intenzívne spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici. Venovala sa najmä tvorbe anglosaských autoriek.

Súťaž s Knižnou edíciou ASPEKT

red.

Viete, v ktorom roku vyšla prvá kniha Knižnej edície ASPEKT? Napíšte nám do štvrtka 15. decembra a vyhrajte vlastnoručne podpísané knihy zakladateliek a editoriek aspektovskej edície Jany Juráňovej a Jany Cvikovej: Cudzie príbehy, Nevybavená záležitosť a Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre.

Ženy zažívajú násilie. Verejnosť im stále neverí

red.
Výsledky prieskumu Eurobarometer

Výsledky prieskumu o násilí páchanom na ženách ukazujú, že na Slovensku žije veľa žien, ktoré zažili alebo zažívajú násilie. Podľa najnovších výsledkov Eurobarometra je však zrejmé, že postoj verejnosti k násiliu je veľmi benevolentný. Viac ako 20 rokov odvtedy, ako sa na Slovensku začalo násilie na ženách postupne tematizovať, si značná časť verejnosti myslí, že ženy zažívajúce násilie preháňajú alebo si vymýšľajú. Nízke je aj povedomie o službách, ktoré sú pre ženy dostupné na rôznych miestach Slovenska.