Správy nové

Otvorený list kandidátkam a kandidátom vo voľbách do NR SR

ASPEKT vyberá

Pripojte sa k výzve kandidátkam a kandidátom, aby zvážili podpísanie dokumentu, ktorý svojím obsahom nabáda na diskrimináciu a priamo odporuje legislatíve SR (vrátane Ústavy SR), ako aj záväzným medzinárodným dohodám, medzi ktoré patrí Istanbulský dohovor.

Sexistický kix – pilotný ročník anticeny proti sexizmu v reklame

Tlačová správa

Hnevajú vás sexistické reklamy? Nominujte ich na anticenu Sexistický kix, ktorú organizuje Aliancia žien – Cesta späť. Partnerkami pilotného ročníka hlasovania o anticene Sexistický kix sú Rada pre reklamu, česká mimovládna organizácia NESEHNUTÍ a slovenská feministická organizácia ASPEKT. Sexistické reklamy môžete nominovať prostredníctvom webovej stránky sexistickykix.sk do 7. marca 2016. Po tomto termíne rozhodne o držiteľovi alebo držiteľoch Sexistického kixu široká verejnosť a odborná porota.

Pripomeňme si Európsky deň obetí zločinu knihou Mužov nemožno znásilniť

red.

Dňa 22. februára si pripomíname Európsky deň obetí zločinu, aby sme poukázali na to, že obete trestných činov majú svoje práva, ktoré treba dodržiavať a obhajovať. Prečítajte si ukážku z knihy Mužov nemožno znásilniť, v ktorej sa hlavná hrdinka vyrovnáva so znásilnením.

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

red.

Aj v roku 2016 budeme prevádzkovať feministickú knižnicu, informovať o aktuálnom dianí v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, vydávať knihy, organizovať podujatia. Aj vďaka vašim 2%. Ďakujeme!

O feminizme v archíve Rádia FM

red.

Vypočujte si diskusnú reláciu Chrobák v hlave s názvom O feminizme v archíve Rádia FM. Hostkami boli Anna Daučíková a Zuzana Kiczková.

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

red.

Aj v roku 2015 sme prevádzkovali feministickú knižnicu, informovali o aktuálnom dianí v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, vydávali knihy, organizovali odborné, umelecké aj popularizačné podujatia. Prečítajte si o našich činnostiach viac.

Kultúrne podujatia, semináre, diskusie, výstava v roku 2015

red.
Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

V roku 2015 sme organizovali kultúrne, odborné i popularizačné podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť. Hovorili sme o zabúdaných spisovateľkách aj architektkách, umeniach všelijakých, o rodovo vyváženom jazyku, intersekcionalite, migrantkách a migrantoch či politickej subjektivite žien.

Ňjúvinky v roku 2015

red.
Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

V roku 2015 sme vás pravidelne informovali o najaktuálnejších aj najnadčasovejších textoch na www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk prostredníctvom bulletinov ASPEKTovské ňjúvinky a ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk.

Knižnica ASPEKTU v roku 2015

red.
Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

Aj v roku 2015 sme vám požičiavali knižky, konzultovali vaše práce a zháňali najaktuálnejšie aj najnadčasovejšie tituly do knižničného fondu. Čítajte o práci aspektovskej knižnice v roku 2015.

Prírastky do Knižnej edície ASPEKT v roku 2015

red.
Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

Do Knižnej edície ASPEKT pribudli v roku 2015 knižky múdre, vážne, interaktívne aj pre deti.