Správy nové

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

red.

Aj v roku 2016 budeme prevádzkovať feministickú knižnicu, informovať o aktuálnom dianí v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, vydávať knihy, organizovať podujatia. Aj vďaka vašim 2%. Ďakujeme!

O feminizme v archíve Rádia FM

red.

Vypočujte si diskusnú reláciu Chrobák v hlave s názvom O feminizme v archíve Rádia FM. Hostkami boli Anna Daučíková a Zuzana Kiczková.

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

red.

Aj v roku 2015 sme prevádzkovali feministickú knižnicu, informovali o aktuálnom dianí v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, vydávali knihy, organizovali odborné, umelecké aj popularizačné podujatia. Prečítajte si o našich činnostiach viac.

Kultúrne podujatia, semináre, diskusie, výstava v roku 2015

red.
Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

V roku 2015 sme organizovali kultúrne, odborné i popularizačné podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť. Hovorili sme o zabúdaných spisovateľkách aj architektkách, umeniach všelijakých, o rodovo vyváženom jazyku, intersekcionalite, migrantkách a migrantoch či politickej subjektivite žien.

Ňjúvinky v roku 2015

red.
Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

V roku 2015 sme vás pravidelne informovali o najaktuálnejších aj najnadčasovejších textoch na www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk prostredníctvom bulletinov ASPEKTovské ňjúvinky a ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk.

Knižnica ASPEKTU v roku 2015

red.
Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

Aj v roku 2015 sme vám požičiavali knižky, konzultovali vaše práce a zháňali najaktuálnejšie aj najnadčasovejšie tituly do knižničného fondu. Čítajte o práci aspektovskej knižnice v roku 2015.

Prírastky do Knižnej edície ASPEKT v roku 2015

red.
Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

Do Knižnej edície ASPEKT pribudli v roku 2015 knižky múdre, vážne, interaktívne aj pre deti.

Skoncujme s násilím! 14. február je stále V-Day

red.

V-Day čiže Deň V si celosvetovo pripomíname už osemnásť rokov. Cieľom akcie je verejne a dôrazne upozorniť na to, že násilie páchané na ženách a dievčatách musí prestať. Podnetom pre organizovanie V-day bola hra Eve Ensler Monológy vagíny.

Feminizmom proti fašizmu

ASPEKT vyberá

Prečítajte si prejav Anny Libánskej z Feministické společnosti Univerzity Karlovy, ktorý odznel 6. februára na demonštrácii v Prahe ako súčasť protifašistickej akcie Solidarita bez hranic: Akční den proti pevnosti Evropa, ktorá prebiehala súbežne vo viacerých európskych mestách.

Q-centrum: Čo trápi LGBTIQ ľudí?

red.

Čoraz viac LGBTIQ ľudí sa nebojí vyhľadať odborné poradenstvo. Chcú riešiť najmä partnerské vzťahy, právne problémy, predsudky zo strany spoločnosti alebo strach z nadväzovania kontaktov.