Kalendárka 2002

Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová

Takmer dvadsiatka fiktívnych rozhovorov Jany Juráňovej s nevšednými ženami – spisovateľkou Chrisine de Pisan, teologičkou Hildegard von Bingen, maliarkou Camille Claudel, so ženou, ktorú upálili ako bosorku, sufražetkami Emily Wilding Davison, Constance Lytton a Emmeline Pankhurst, ženami, ktoré sa zaslúžili o vznik počítača Marlyn Meltzer a Jean Bartik, pápežkou Janou, maliarkou Artemisiou Gentileschi, astronómkou Caroline Herschel, reformátorkou ošetrovateľského povolania Florence Nightingale, postavou Dostojevského novely Krotkou, Lótovou ženou a napokon so slovenskou „rozprávkarkou“ Boženou Slančíkovou Timravou, Nelou Hranivou, Adelou Ostrolúckou a Starou blaškovou.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

„Veď Štúr aj veľmi trpel, kým niečo napísal.“
Adela Ostrolúcka

 

Počet strán: 
224
ISBN 80-85549-26-3 (2001)