Správy nové

ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor

Ešte do konca júla môžete svojím podpisom prispieť k riešeniu problému násilia páchaného na ženách. Pridajte sa k otvorenej výzve na podporu tzv. Istanbulského dohovoru – dohovoru Rady Európy, ktorého cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách.

Nevďačná cudzinka v Krajine kníh

Najbližšia rozhlasová relácia Krajina kníh bude patriť Irene Brežnej a jej románu Nevďačná cudzinka (ASPEKT 2015). Vypočuť si môžete ukážky z knižky, profil autorky, ktorej tvorbu ovplyvnila aj emigrácia zo Slovenska v roku 1968, recenziu románu Nevďačná cudzinka a rozhovor s prekladateľkou Janou Cvikovou.

Cena Mateja Bela pre Janu Juráňovú

Gratulujeme Jane Juráňovej za ocenenie jej prekladu knihy Dragana Klaića Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou (Divadelný ústav 2014).

Známi muži podporujú Istanbulský dohovor

Známi herci, speváci, športovci, výtvarníci a hudobníci spojili sily a rozhodli sa konať proti násiliu páchanému na ženách. Prichádzajú s dôležitým posolstvom: všetci sa môže stať súčasťou riešenia tohto závažného spoločenského problému. Preto podporujeme urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách. Po prvý raz v Slovenskej republike vystupujú známi muži spoločne, aby odkázali iným mužom, že páchať násilie na ženách je neprijateľné. Pripojili sa tak ku kampani ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, ktorá sa dlhodobo zaoberá ľudskými právami žien a témou násilia páchaného ženách.

Seminár o rodovo vyváženom jazyku

31. marca 2015 sa v popoludňajších a večerných hodinách konal v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV seminár na tému Rodovo vyvážený jazyk, ktorý zorganizovala feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT. Seminár moderovala Jana Cviková, ktorá – ako zostavovateľka a editorka – predstavila publikáciu Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (autorský kolektív: Jana Cviková, ed., Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová, Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Maroš Terkanič), ako aj príručku Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady spracovanú na základe uvedenej analýzy.

Obrazom: Virginia Woolf v SND

Tvorba Virginie Woolf sa dostala do Slovenského národného divadla, priamo do Modrého salóna. O jej diele, o význame ženskej literárnej tradície, ako aj o súvislostiach medzi patriarchátom a fašizmom sa rozprávali filozofka a spisovateľka Etela Farkašová a spisovateľka a prekladateľka Jana Juráňová. Z esejí Virginie Woolf Vlastná izba a Tri guiney čítali Božidara Turzonovová a František Kovár. Podujatie moderovala literárna vedkyňa a prekladateľka Jana Cviková. Pozrite sa, čo sa dialo 17. marca v Modrom salóne SND.

Nazrite za oponu Prešporského divadla

Prešporské divadlo pripravilo hru Som najlepšia, ktorá neobyčajným a citlivým spôsobom tematizuje násilie páchané na ženách, ako aj ďalšie aktuálne spoločenské témy. Autorská inscenácia Judity Hansman a Ivana Blahúta vznikla v rámci projektu s názvom „Nevidíme? Nepočujeme? Nehovoríme? Mali by sme!“. V predstavení môžete vidieť výborné výkony herečiek Judity Hansman a Eleny Kolek-Spaskov. Pozrite si fotky z predstavenia a z diskusie, ktorá nasledovala po inscenácii 16. marca.

Poskladaj si svoju ASPEKT

Čo všetko je ASPEKT? Čo robí, kde to robí a kde plody tejto feministickej práce nájdeme? Takmer všetky zásadné informácie o feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácii ASPEKT si teraz môžete poskladať vďaka skladačke, ktorú sme pripravili v rámci projektu Popularizácia rodovo symetrického jazyka v kontexte rodovej rovnosti a ľudských práv.

Zaves knižnicu na klinček (alebo na nástenku)

Máš pocit, že knižnica ASPEKTU by mohla pomôcť ďalším študentkám a študentom pri písaní ich záverečných prác? Vieš, kde sa stretávajú ľudia, ktorým by sa mohla zísť knižnica orientovaná na literatúru s feministickou a rodovou problematikou? Vytlač si knižničnú plagátienku a zaves ju na klinček alebo na nástenku. O knižnici sa tak môžu dozvedieť ďalšie a ďalší a ďalšie, ktorých na Mýtnej 38 v Bratislave rady privítame.

Hravo vyplníte svoje daňové priznanie a poukážete 2% na našu prácu

Ďalší dobrý dôvod prečo nám venovať svoje 2%. ASPEKT vám pomôže vyplniť daňové priznanie bez stresu. Kliknete na on-line daňovú aplikáciu, krok za krokom odpovedáte na jednoduché otázky, vytlačíte si hotové daňové priznanie vo formáte pdf a zároveň tým poukážete 2% na našu prácu. A to všetko v 4 krokoch za 15 minút. Ďakujeme:)